Travel body - časté otázky

Co jsou to Tbody?

Tbody neboli Travel body reprezentují vaše zkušenosti s cestováním. Po registraci se vám tyto body shromažďují na vašem účtě a můžete tak porovnat hodnocení s ostatními.

Jak lze Tbody získat?

Tbody lze získat několika způsoby, přičemž každá akce je oceněna určitým počtem bodů. Především se jedná o vkládání fotografií, vkládání komentářů a recenzí, zodpovídání poznávacího kvízu atd.

Má to nějáké výhody?

Především můžete porovnat svoje skóre s ostatními uživately, ale primárním účelem tohoto systému je motivace ke sdílení informací a zážitků z cestování. Jistě sami rádi využijete zkušenosti ostatních.

Jsou nějaká pravidla?

Samozřejmě. Především jsou vyloučeny jakkékoliv podvody jako jsou duplicitní účty, obcházení systému apod. nebo jiné činnosti směřující k obcházení nastavených pravidel. Dále je zakázáno vkládání jakkéhokoliv textu či fota, kterého nejste autorem nebo nemáte pro toto výslovné svolení autora. onTravel.cz si vyhrazuje právo smazat komentáře a fota porušijící pravidla, stejnětak i odebrání bodů.

Kolik Tbodů dostanu?

Počet Tbodů je u každé možné akce přímo zobrazen.

Tbody dostáváte za tyto akce:
Za vložení komentáře: 10
Za vložení příspěvku do diskuze: 2
Za vložení fota: 20
Za správné zodpovězení kvízu: 5
Za označení navštíveného místa: 1