Mapa Kourion

Ovládání

Mapa se ovládá myší nebo tlačítky v ní umístěnými.
Přiblížení a oddalování dosáhnete dvojklikem levého tlačítka myši, popřípadě kolečkem myši (pouze v režimu maximalizace).
K prozkoumání a posouvání mapy docílíte podržením levého tlačítka myši a táhnutím.